söndag 31 december 2017

Mångfald Tillsammans får böcker från Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje

Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje har fått frågan om de tar emot äldre - fina och välvårdade - böcker. De har hittills svarat nej, eftersom de bara säljer nya böcker i bokhandeln.

Efter en stunds betänketid ändrar de nu detta besked. De tar gärna emot äldre böcker för försäljning eller nyttjande för andra ändamål än verksamhet bedriven i ett vanligt AB. De har beslutat att inbringade medel som genereras av gåvor av äldre böcker kommer att gå till välgörande ändamål.

Mottagare av böckerna blir därför föreningen Mångfald Tillsammans - inte det i bokhandels drivna aktiebolaget. Mångfald Tillsammans har därefter att slussa böcker eller medlen vidare till välgörande ändamål. Välgörande ändamål är sådana föreningar eller verksamheter som gör något socialt, konstruktivt och positivt för andra människor.

Den fysiska platsen för gåvans lämnande till Mångfald Tillsammans är därmed; Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje - Lilla torget 1 - 761 30 Norrtälje.

A..

fredag 23 juni 2017

2017 - Praktikant start höst 2017

Vi söker en praktikant inför hösten. Dina uppgifter blir att, tillsammans med verksamhetsledaren, arrangera fler föreläsningar/aktiviteter samt att marknadsföra föreningen.

Arrangemang & kommunikation är huvudpunkter som står på praktikantens agenda, att arbeta med tillsammans med verksamhetsledaren.

Vi vill t ex arrangera föreläsningar/samtal, kurser och studiecirklar som rör frågor om ickevåld, hedersvåld, kvinnors hälsa, välmående/friskhälsa, Israel/Palestina, Västsahara, kvinnors deltagande i fredsfrågor, mänskliga rättigheter, mm.

Vi vill alltid samarbeta med andra organisationer när vi genomför arrangemang av olika slag, så i uppdraget kommer också att finnas samtal med andra organisationer om hur vi kan samarbeta. I detta ingår t ex organisationer som kyrkor, samfund, ideella föreningar som står för mänskliga rättigheter och rättvisefrågor i olika riktning. Vi är politiskt och religiöst obundna men samarbetar gärna med kyrkor/samfund och politiska partier som månar om allas lika värde och allas rättigheter. Ja, våra skyldigheter också, förstås.

Din bakgrund
- du är engagerad i frågor om mänskliga rättigheter, rättvisefrågor, mm samt gärna också att praktikantperioden ingår i en utbildning som rör den typen av intresseområden & frågeställningar.

Var & hur?
- Stockholm och/eller på distans (lokal saknas)
- möte i Sthlm med verksamhetsansvarig minst en gång per vecka, för övrigt kan kommunikation ske på distans
- Uppdraget omfattar 50-100% av en heltid, beroende av vem du är och vad din riktning är

Maila anette.grindeforetagshuset.net - om du vill veta mer eller om du vill inge din ansökan till uppdraget.

fredag 9 september 2016

2016 - Vad är ickevåld? Ja, låt oss tala om saken i höst....


Vad är ickevåld? Ja, låt oss tala om saken i höst, låt oss cirkla kring frågan från olika håll. Det skulle glädja oss om du vill delta i samtalet!

Tisdagar i Ekensbergskyrkan i Solna bjuder i höst på ickevåldssamtal (studiecirkel). Vi utforskar frågan om ickevåld tillsammans, talar om möjligheter, vad som är vad och hur vi förhåller oss i vardagen. Vad är ickevåld egentligen? Kräver det något särskilt av mig? Vad kan vi, var och en, göra mer för en bättre värld?

Tisdagar (oktober - november) kl 1830 - 2000 i vardagsrummet i Ekensbergskyrkan. 

Kostnadsfritt.

Anmälan till; 
Anette Grinde
anette.grindeforetagshuset.net 
tfn 0708 905 731

Arrangör; Ekensbergskyrkan tillsammans med Mångfald Tillsammans och Studieförbundet Bilda


Väl mött!

Anette Grinde

Mångfald Tillsammans

lördag 21 maj 2016

2016 - ord & bild om en resa i Israel/Palestina


Ord & bild om en resa i Israel/Palestina - möten med fred och ickevåld för ögonen! 

Berättelsen utgår ifrån en resa i området i mars 2016. Jag har träffat människor från Israel och Palestina, lyssnat till deras berättelser. Jag har lärt mig mycket nytt. Jag vill tala om den frustration jag känner, hopplösheten och alla frågetecken. Jag vill också dela något av den glädje jag mött hos människor som vägrar att ge efter för våldet, förtrycket och hopplöshet. 

Det pågår en ockupation. Här finns människor som har drabbats och som drabbas varje dag. Här finns människor som försöker leva sina liv med de förutsättningar som finns, som just de har tilldelats för att de är födda eller blivit det de är. 

Jag kan nästan inte andas när jag hör människor förespråka våld och förtryck. 

Föreläsare; Anette Grinde

Var? Svenska Kyrkan Sundbyberg 
När; 23/5 2016 

Var? Solna-Råsunda Rotaryklubb 
När; 30/5 2016
torsdag 11 februari 2016

2016 - Resolution 1325; vilken är kvinnornas roll i fredsprocesserna?


Välkommen till en föreläsning om kvinnors medverkan i fredsprocesser.


När; torsdag den 14 april 2016, kl 1900
Var; Ekensbergskyrkan, Solna
Vem talar; Annika Schabbauer, från Operation 1325

Operation 1325 är en paraplyorganisation grundad av flera svenska kvinno- och fredsorganisationer. Genom information och utbildning, i Sverige och internationellt, arbetar organisationen för att öka kvinnors inflytande i fredsprocesser och i konfliktlösning. Operation 1325 förordar, informerar, utbildar och skapar plattformar för debatt och dialog för att påverka beslutsfattare, det civila samhället och allmänheten med syftet att implementera FNs Resolution 1325.

Annika Schabbauer är kanslichef hos Operation 1325. Hon har en bakgrund i organisationsutveckling och ledarskapsutveckling från biståndssamarbete i Uganda och Sydafrika samt som observatör i Palestina.

Välkomna!

Arrangör; Mångfald Tillsammans i samarbete med Ekensbergskyrkan, Solna.

söndag 7 februari 2016

2016 - Följeslagarprogrammet Israel/Palestina

25 februari 2016
Föreläsning om Följeslagarprogrammet i Israel/Palestina - på temat Fred/ickevåld. Vad är Följeslagarprogrammet och vad gör följeslagarna egentligen?

Karin Eklund, följeslagare i Följeslagarprogrammet skall då berätta om sin tid som följeslagare och de frågor som drabbat henne där.


Det ekumeniska följeslagarprogrammet samordnas av Kyrkornas världsråd och medlemsorganisationer i flera länder ingår i projektet. Genom programmet reser följeslagare från hela världen till Palestina med syfte att genom sin ickevåldsliga närvaro kunna vidga handlingsutrymmet och ge hopp och stöd åt människor att verka för fred och försoning.

Välkommen till en föreläsning som kastar oss in i konfliktens centrum i hjärtat av Israel och Palestina och livet under en ockupation. Vi kommer få möta Karin Eklund som kommer att berätta om Ekumeniska följeslagarprogrammet som genom preventiva närvaro arbetar för en fredlig utveckling i området. Ett arbete som går ut på att med internationell närvaro försöka att dämpa våldet mellan palestinier, israeliska bosättare och israelisk militär i ett samarbete med israeliska fredsrörelsen och andra röster mot en rättvis fred.

25 februari 2016
Kl 1900
Ekensbergskyrkan, Solna

Undrar du något, så kontakta oss gärna via; anette @ foretagshuset.net

(Arrangör; Mångfald Tillsammans tillsammans med Ekensbergskyrkans församling)

2015 - vad vet vi om Västsahara?


2015
Föreläsning för Schyst Resandes ambassadörer om att resa i ockuperat land. Hur gör vi för att resa schyst i Västsahara? Emmaus Stockholm, genom ordförande Julia Finér, talar och Schyst Resandes ambassadörer lyssnar noga. 

(25 november 2015 gm Schyst Resande)