söndag 7 februari 2016

2016 - Följeslagarprogrammet Israel/Palestina

25 februari 2016
Föreläsning om Följeslagarprogrammet i Israel/Palestina - på temat Fred/ickevåld. Vad är Följeslagarprogrammet och vad gör följeslagarna egentligen?

Karin Eklund, följeslagare i Följeslagarprogrammet skall då berätta om sin tid som följeslagare och de frågor som drabbat henne där.


Det ekumeniska följeslagarprogrammet samordnas av Kyrkornas världsråd och medlemsorganisationer i flera länder ingår i projektet. Genom programmet reser följeslagare från hela världen till Palestina med syfte att genom sin ickevåldsliga närvaro kunna vidga handlingsutrymmet och ge hopp och stöd åt människor att verka för fred och försoning.

Välkommen till en föreläsning som kastar oss in i konfliktens centrum i hjärtat av Israel och Palestina och livet under en ockupation. Vi kommer få möta Karin Eklund som kommer att berätta om Ekumeniska följeslagarprogrammet som genom preventiva närvaro arbetar för en fredlig utveckling i området. Ett arbete som går ut på att med internationell närvaro försöka att dämpa våldet mellan palestinier, israeliska bosättare och israelisk militär i ett samarbete med israeliska fredsrörelsen och andra röster mot en rättvis fred.

25 februari 2016
Kl 1900
Ekensbergskyrkan, Solna

Undrar du något, så kontakta oss gärna via; anette @ foretagshuset.net

(Arrangör; Mångfald Tillsammans tillsammans med Ekensbergskyrkans församling)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar