fredag 5 februari 2016

2003 - Mångfald Tillsammans bildades ...

Mångfald Tillsammans är en ideell förening, som har organisationsnummer 802415-6088. Föreningens registrerades 2003 och har registrerad adress; Eliegatan 11, bv - 172 73 Sundbyberg (Stockholms län). Föreningen verkar gärna på andra platser också, vi är inte strikt bundna till vårt närområde.

Föreningen arrangerar föreläsningar, aktiviteter, mm, i syfte att lära mer om och av varandra, om hur vi nyttjar vår tid på jorden på bästa möjliga sätt, för varandra och för jordens och vårt allas väl, genom att engagera olika grupper i samhället. Fokus är mångfald & tillsammans - i ett försök att skapa en bättre värld, tillsammans.

Föreningen strävar alltid efter att arrangera föreläsningar, aktiviteter, mm, tillsammans med andra, såsom t ex föreningar, studieförbund eller personer. Vi utesluter inte arrangemang med företag, men strävar efter låga kostnader och frånvaro av vinstintressen. Vi strävar efter att ha en så låg kostnad som möjligt på våra arrangemang och uppskattar ideella föreläsare alternativt stöd från studieförbund, samarbetsföreningar, kommuner, mm, för täckande av kostnader som uppkommer med anledning av evenemangen. Kostnaden skall inte vara ett hinder för att besöka våra föreläsningar eller aktiviteter. 

Samarbeten är viktiga.

Anette Grinde Lundeberg 
Ordförande & verksamhetsansvarig i Mångfald Tillsammans

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar