fredag 23 juni 2017

2017 - Praktikant start höst 2017

Vi söker en praktikant inför hösten. Dina uppgifter blir att, tillsammans med verksamhetsledaren, arrangera fler föreläsningar/aktiviteter samt att marknadsföra föreningen.

Arrangemang & kommunikation är huvudpunkter som står på praktikantens agenda, att arbeta med tillsammans med verksamhetsledaren.

Vi vill t ex arrangera föreläsningar/samtal, kurser och studiecirklar som rör frågor om ickevåld, hedersvåld, kvinnors hälsa, välmående/friskhälsa, Israel/Palestina, Västsahara, kvinnors deltagande i fredsfrågor, mänskliga rättigheter, mm.

Vi vill alltid samarbeta med andra organisationer när vi genomför arrangemang av olika slag, så i uppdraget kommer också att finnas samtal med andra organisationer om hur vi kan samarbeta. I detta ingår t ex organisationer som kyrkor, samfund, ideella föreningar som står för mänskliga rättigheter och rättvisefrågor i olika riktning. Vi är politiskt och religiöst obundna men samarbetar gärna med kyrkor/samfund och politiska partier som månar om allas lika värde och allas rättigheter. Ja, våra skyldigheter också, förstås.

Din bakgrund
- du är engagerad i frågor om mänskliga rättigheter, rättvisefrågor, mm samt gärna också att praktikantperioden ingår i en utbildning som rör den typen av intresseområden & frågeställningar.

Var & hur?
- Stockholm och/eller på distans (lokal saknas)
- möte i Sthlm med verksamhetsansvarig minst en gång per vecka, för övrigt kan kommunikation ske på distans
- Uppdraget omfattar 50-100% av en heltid, beroende av vem du är och vad din riktning är

Maila anette.grindeforetagshuset.net - om du vill veta mer eller om du vill inge din ansökan till uppdraget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar