söndag 31 december 2017

Mångfald Tillsammans får böcker från Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje

Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje har fått frågan om de tar emot äldre - fina och välvårdade - böcker. De har hittills svarat nej, eftersom de bara säljer nya böcker i bokhandeln.

Efter en stunds betänketid ändrar de nu detta besked. De tar gärna emot äldre böcker för försäljning eller nyttjande för andra ändamål än verksamhet bedriven i ett vanligt AB. De har beslutat att inbringade medel som genereras av gåvor av äldre böcker kommer att gå till välgörande ändamål.

Mottagare av böckerna blir därför föreningen Mångfald Tillsammans - inte det i bokhandels drivna aktiebolaget. Mångfald Tillsammans har därefter att slussa böcker eller medlen vidare till välgörande ändamål. Välgörande ändamål är sådana föreningar eller verksamheter som gör något socialt, konstruktivt och positivt för andra människor.

Den fysiska platsen för gåvans lämnande till Mångfald Tillsammans är därmed; Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje - Lilla torget 1 - 761 30 Norrtälje.

A..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar